Privacy- en cookiebeleid
Hieronder vind je enkele juridische teksten die zijn opgesteld in een meer formele en ernstige too dan de rest van onze website. Aangezien we het privacy- en cookiebeleid bij CROWDFARMING zeer serieus nemen, dient het moet duidelijk worden beschreven zonder ruimte te laten voor misverstanden. Mocht je na het lezen van de volgende paragrafen echter nog vragen of twijfels hebben, of zijn er elementen waar je het niet mee eens bent, neem dan contact met ons op.
Dit privacy- en cookiebeleid stelt de algemene voorwaarden vast waaronder de CROWDFARMING SL (hierna 'CROWDFARMING'), met geregistreerd adres in Spanje - Calle Puenteareas 9 (Local), 28002 Madrid - de persoonlijke gegevens verwerkt die je ons verstrekt bij het gebruik van de website www.crowdfarming.com (hierna 'de Website'), de mobiele applicatie of app, begrepen als de softwareapplicatie die is ontworpen om te worden gebruikt op smartphones, tablets of andere mobiele apparaten of andere applicaties, software, digitale media, opslagmedia, of functies die verband houden met het commerciële merk CROWDFARMING (gezamenlijk 'het Platform').
1.- IDENTIFICATIE
* Eigenaar: CROWDFARMING SL (hierna 'CROWDFARMING')
* KvK-nummer: ES-B87952651
* Maatschappelijke zetel: Calle Puenteareas 9 (Local), 28002 Madrid (Spanje)
* E-mailadres: hoi@crowdfarming.com
* Functionaris voor gegevensbescherming (FG): De Gebruiker kan contact opnemen met de (FG) door een brief te sturen naar de bovengenoemde maatschappelijke zetel van de (FG), ter attentie van de 'Functionaris gegevensbescherming'.
2.- INFORMATIE EN TOESTEMMING.
CROWDFARMING is toegewijd aan om je privacy te respecteren en de bescherming en beveiliging van je persoonlijke gegevens te garanderen. Om deze reden, en in overeenstemming met artikel 14 van de Verordening EU 2016/679 aangaande de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (hierna AVG /Algemene Verordening Gegevensbescherming /), we informer jou op over de wijze waarop wij de persoonsgegevens die u ons wilt verstrekken, verzamelen, verwerken en beschermen.

Bijgevolg moet u dit privacybeleid zorgvuldig lezen, dat op een duidelijke en simpele manier is opgesteld zodat je het begrijpt en dus vrij en vrijwillig kunt beslissen of je je persoonsgegevens aan CROWDFARMING wenst te verstrekken.
3.- VERPLICHTING VAN GEGEVENSVERSTREKKING .
De gevraagde gegevens in de formulieren op de website zijn in het algemeen verplicht (tenzij anders aangegeven in het verplichte veld) voor het bereiken van het vastgestelde doel. Integendeel, het resultaat kan echter zijn dat de dienst niet aan de gebruiker kan worden verleend.
4.- MET WELK DOEL ZAL HET BEDRIJF DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKER VERWERKEN EN VOOR HOE LANG?
De doeleinden van de gegevensverwerking zijn, in overeenstemming met de oorsprong, onderverdeeld in de volgende groepen: \n

1. Om je registratie als gebruiker van het platform te beheren. De Persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen gebruikt worden om u te identificeren als een gebruiker van het Platform, en om u toegang te geven tot de verschillende functionaliteiten, producten en diensten die voor u als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.
2.Informatie verstrekken aan de verkopers van het platform (Boeren) zodat zij de verzendingen van de bestellingen kunnen beheren, de bezoeken aan de boerderijen kunnen coördineren en de adopties een naam kunnen geven.
3. Ontvangst, beheer en reactie op klachten van gebruikers via de middelen die op de website worden aangeboden.
4. Het verzenden van commerciële elektronische berichten, onderhoud, ondersteuning en bijwerking van de website, evenals van de inhoud of gebieden voor gebruikers met restricties.
5. Oplossen van eventuele technische incidenten of andere incidenten die zich kunnen voordoen met betrekking tot de website.
6. Opstellen van anonieme statistische rapporten over het toegangsgedrag en de activiteit ontwikkeld door gebruikers op de website.
7. Analyse van je gegevens om een gebruikersprofiel aan te maken waarmee je de producten die voor jou interessant kunnen zijn, nauwkeuriger kunt definiëren.
8. Als je ervoor kiest om je betalingsinformatie (creditcard- of bankrekeningnummer) op te slaan, geef je ons uitdrukkelijk toestemming om de vermelde gegevens te verwerken die nodig zijn voor de activering en ontwikkeling ervan. Als je instemt met de activering van deze functionaliteit, betekent dit dat je gegevens automatisch in deze velden verschijnen bij toekomstige aankopen, zodat je jouw gegevens niet opnieuw hoeft in te voeren voor elke nieuwe aankoop, aangezien deze als geldig en actueel worden beschouwd. Je kunt je betalingsgegevens wijzigen of verwijderen via je gebruikersaccount. We bewaren en verzenden je kaartgegevens in overeenstemming met de toonaangevende internationale normen voor vertrouwelijkheid en beveiliging voor creditcards en debietkaarten. Om deze functie te gebruiken bestaat de kans dat je om veiligheidsredenen je toegangswachtwoord moet wijzigen. Onthoud dat de veiligheid bij het gebruik van het platform ook afhangt van het juiste gebruik en de opslag van bepaalde vertrouwelijke codes.
9. In het geval dat je een product of productie-eenheid van CrowdFarming (boom, bijenkorf, dier of enig ander element van landbouw, bijenteelt, veeteelt of visserij) hebt gekocht of geadopteerd om het als geschenk te geven en ons de persoonsgegevens van derden hebt verstrekt, ben je er verantwoordelijk voor om hen te informeren en om hun toestemming te verkrijgen, zodat wij hun gegevens kunnen verwerken voor (a) het beheer van de verzending en (b) het verzorgen van alle verzoeken die jij of genoemde derde kan doen.
10. Als je een geschenk hebt ontvangen en je wilt goederen die daarmee verband houden via het platform retourneren, zullen we de in het retourformulier verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor (a) het beheren van het verzoek en het verwerken van het ophalen van de goederen op je thuisadres en ( b) het inwilligen van verzoeken met betrekking tot de cadeaubon of de retour die je wilt doen.
5.- WELKE GEGEVENS VERWERKT CROWDFARMING?
We zullen de gegevens verwerken die we van jou vragen en in ieder geval de gegevens die zijn aangeduid als verplicht voor het contracteren van het product dat door de gebruiker is geselecteerd, zoals onder andere:

Met betrekking tot NATUURLIJKE PERSONEN DIE VERBAND HOUDEN MET BEDRIJFS- EN LANDBOUWACTIVITEITEN
* Identificatiegegevens zoals voor- en achternaam, adres, telefoonnummer gekoppeld aan hun bedrijf of landbouwactiviteit.
Met betrekking tot de CROWDFARMING-gebruikers die op het platform zijn geregistreerd en hun producten en diensten contracteren:
* Identificatiegegevens zoals voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mail .
* Gegevens met betrekking tot persoonskenmerken: leeftijd, nationaliteit.
*Bankgegevens, creditcard in geval van aankoop. In het geval dat de gebruiker gegevens van derden verstrekt, verklaart de gebruiker toestemming te hebben van dergelijke derden en verbindt hij zich ertoe de informatie in het privacybeleid door te sturen naar de geïnteresseerde partij met de hierboven gegeven identificatiegegevens, en ontheft daarbij CROWDFARMING van elke verantwoordelijkheid in dit opzicht. \nCROWDFARMING kan echter de nodige verificaties uitvoeren om dit feit te verifiëren door de bijbehorende due diligence-maatregelen te nemen, in overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming.
6.- WAT IS DE LEGIMITEIT VAN DE GEGEVENSVERWERKING?
De gebruiker kan te allen tijde en gratis een brief sturen naar het adres vermeld in de kop van dit beleid of een e-mail sturen naar het adres hoi@crowdfarming.com met de referentie 'Gegevensbescherming' en met een fotokopie van zijn identiteitsbewijs, met als doel:* de verleende toestemming in te trekken.

* Bevestiging verkrijgen of persoonsgegevens van de gebruiker bij CROWDFARMING al dan niet worden verwerkt.
* Toegang tot je persoonlijke gegevens.* Correctie van onjuiste of onvolledige gegevens.
* Verzoek om verwijdering van je gegevens wanneer de gegevens bijv. niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
* De beperking van gegevensverwerking verkrijgen bij CROWDFARMING wanneer aan een van de voorwaarden van de gegevensbeschermingsvoorschriften is voldaan.
* Zorgen voor menselijke tussenkomst om je standpunt kenbaar te maken en om de geautomatiseerde beslissingen van CROWDFARMING aan te vechten in de gevallen die genoemd zijn in de regelgeving.
* Je gegevensportabiliteit aanvragen in de gevallen die door de verordening zijn vastgesteld.
* Een klacht indienen met betrekking tot de bescherming van je persoonlijke gegevens bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming op het adres Calle de Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.
7.- MET WIE WORDEN DE GEGEVENS GEDEELD?
Gebruikersgegevens kunnen worden doorgegeven aan:

* Entiteiten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de bijbehorende producten en diensten, naargelang het geval.
* Overheidsdiensten, met betrekking tot de aan hen toegekende bevoegdheden.

Bovendien kunnen de gegevens toegankelijk zijn voor leveranciers van CROWDFARMING of de VERKOPERS (BOEREN), waarbij de genoemde toegang noodzakelijk is voor het adequaat nakomen van wettelijke verplichtingen en/of het verlenen van diensten voor bovengenoemde doeleinden.

De in deze sectie vermelde ontvangers kunnen zich binnen of buiten de Europese Economische Zone bevinden; in het laatste geval zijn internationale gegevensoverdrachten naar behoren legitiem.
8.- HOE LANG BEWAREN WE DE GEBRUIKERSGEGEVENS?
De gebruiker kan te allen tijde en gratis een brief sturen naar het adres vermeld in de kop van dit beleid of een e-mail sturen naar het adres hoi@crowdfarming.com met de referentie 'Gegevensbescherming' en met een fotokopie van zijn identiteitsbewijs, met als doel:* de verleende toestemming in te trekken.

* Bevestiging verkrijgen of persoonsgegevens van de gebruiker bij CROWDFARMING al dan niet worden verwerkt.
* Toegang tot je persoonlijke gegevens.* Correctie van onjuiste of onvolledige gegevens.
* Verzoek om verwijdering van je gegevens wanneer de gegevens bijv. niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
* De beperking van gegevensverwerking verkrijgen bij CROWDFARMING wanneer aan een van de voorwaarden van de gegevensbeschermingsvoorschriften is voldaan.
* Zorgen voor menselijke tussenkomst om je standpunt kenbaar te maken en om de geautomatiseerde beslissingen van CROWDFARMING aan te vechten in de gevallen die genoemd zijn in de regelgeving.
* Je gegevensportabiliteit aanvragen in de gevallen die door de verordening zijn vastgesteld.
* Een klacht indienen met betrekking tot de bescherming van je persoonlijke gegevens bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming op het adres Calle de Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.
9.- VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER.
De gebruiker:

* Garandeert dat hij/zij ouder is dan 18 en dat de aan CROWDFARMING verstrekte gegevens waar, nauwkeurig, volledig en actueel zijn. Voor deze doeleinden is de gebruiker verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van alle gecommuniceerde gegevens en zal hij de verstrekte informatie up-to-date houden om zijn/haar werkelijke situatie weer te geven.
* Garandeert dat hij/zij derden van wie hij/zij eventueel je gegevens verstrekt, heeft geïnformeerd over de aspecten die in dit document zijn opgenomen. Hij/zij garandeert bovendien je toestemming te hebben verkregen voor het verstrekken van je gegevens aan CROWDFARMING voor de genoemde doeleinden.
* Is verantwoordelijk voor valse of onnauwkeurige informatie die via de website wordt verstrekt en voor schade, direct of indirect, toegebracht aan CROWDFARMING of derden als resultaat hiervan.
10.- COMMERCIËLE EN PROMOTIONELE COMMUNICATIE.
Privacy- en cookiebeleid
11.- UITOEFENING VAN RECHTEN.
De gebruiker kan te allen tijde en gratis een brief sturen naar het adres vermeld in de kop van dit beleid of een e-mail sturen naar het adres hoi@crowdfarming.com met de referentie 'Gegevensbescherming' en met een fotokopie van zijn identiteitsbewijs, met als doel:* de verleende toestemming in te trekken.

* Bevestiging verkrijgen of persoonsgegevens van de gebruiker bij CROWDFARMING al dan niet worden verwerkt.
* Toegang tot je persoonlijke gegevens.* Correctie van onjuiste of onvolledige gegevens.
* Verzoek om verwijdering van je gegevens wanneer de gegevens bijv. niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
* De beperking van gegevensverwerking verkrijgen bij CROWDFARMING wanneer aan een van de voorwaarden van de gegevensbeschermingsvoorschriften is voldaan.
* Zorgen voor menselijke tussenkomst om je standpunt kenbaar te maken en om de geautomatiseerde beslissingen van CROWDFARMING aan te vechten in de gevallen die genoemd zijn in de regelgeving.
* Je gegevensportabiliteit aanvragen in de gevallen die door de verordening zijn vastgesteld.
* Een klacht indienen met betrekking tot de bescherming van je persoonlijke gegevens bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming op het adres Calle de Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.
12.- VEILIGHEIDSMAATREGELEN.
CROWDFARMING zal de gegevens van de gebruiker te allen tijde op een absoluut vertrouwelijke manier verwerken en het geheim ervan bewaren, in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke regelgeving, de nodige technisch-organisatorische maatregelen nemen om de veiligheid van je gegevens te waarborgen en hun wijziging, verlies, verwerking of ongeoorloofde toegang te helpen voorkomen, rekening houdend met de stand van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan ze worden blootgesteld.
Beleid inzake cookies
__Wat zijn cookies? __
Een cookie is een bestand dat wordt gedownload naar de computer van een gebruiker wanneer deze bepaalde websites bezoekt. Cookies worden gebruikt om informatie op te slaan over technologie, persoonlijke voorkeuren, snellere toegang tot de website, aanpassing van de webinhoud van het gebruikersprofiel, aanpassing van de inhoud, gebruiksstatistieken, links naar sociale netwerken, toegang tot gebruikersaccounts enz. De website van CROWDFARMING maakt gebruik van cookies om de gebruikersnavigatie zoveel mogelijk aan te passen en te vergemakkelijken. Cookies worden alleen geassocieerd met een anonieme gebruiker en hun apparaat; ze laten niet toe dat de persoonlijke gegevens van een gebruiker worden geïdentificeerd. De gebruiker kan zijn browser zo configureren dat de installatie van cookies die door de CROWDFARMING-website worden verzonden, wordt geweigerd, zonder de toegang van de gebruiker tot inhoud te beïnvloeden. We willen je echter waarschuwen dat de prestaties van de site kunnen verminderen. Geregistreerde gebruikers profiteren van meer gepersonaliseerde diensten die zijn afgestemd op hun profiel, door de combinatie van de gegevens die zijn opgeslagen in cookies en de gegevens die zijn ingevoerd op het moment van registratie. Geregistreerde gebruikers geven uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van deze informatie voor het aangegeven doel, onverminderd hun recht om cookies te weigeren of uit te schakelen. Gebruikers kunnen ook meer te weten komen over alle beschikbare diensten op crowdfarming.com via de CROWDFARMING-website. Informatie die past bij de smaak en voorkeuren van elke gebruiker is beschikbaar.
__Wat voor soort cookies worden er op deze site gebruikt?
__A) Afhankelijk van hun eigenaarschap zijn cookies:
* Eigen cookies: dit zijn cookies die we vanaf onze website naar je computer of terminal sturen (we gebruiken in het bijzonder prestatie-, aanpassings-, websitebezoek- en registratiecookies).
* Cookies van derden: dit zijn cookies die naar je computer of terminal worden verzonden vanaf een domein of website die niet door ons wordt beheerd, maar door een andere entiteit die gegevens verwerkt die via de cookies zijn verkregen. In ons geval bevat onze website cookies van Google, Bing-Microsoft en Hotjar.
B) Cookies kunnen, afhankelijk van hun duurzaamheidsniveau, worden onderverdeeld in sessiecookies of permanente cookies. De eerste soort verloopt wanneer de gebruiker de browser sluit. De tweede soort vervalt wanneer het doel dat ze dienen is bereikt (bijvoorbeeld om de gebruiker in staat te stellen geïdentificeerd te blijven op de website crowdfarming.com) of wanneer ze handmatig worden verwijderd. C) Indien gedefinieerd door het doel, gebruiken de volgende cookies op onze website:
* Analytische cookies: dit zijn cookies die worden beheerd door derden en die ons in staat stellen het aantal gebruikers te kwantificeren en statistische analyses en metingen uit te voeren van hoe gebruikers onze website gebruiken. We analyseren het browsen op onze website om het aanbod te verbeteren van producten en diensten die we aanbieden. In dit geval worden onze cookies ingeschakeld door Google via de Google Analytics-tool en door Hotjar om de gebruikerservaring anoniem vast te leggen. Telkens wanneer een gebruiker een dienst bezoekt, wordt een analytische cookie gegenereerd op de computer van de gebruiker. Deze cookie, die alleen wordt gegenereerd op het moment van bezoek, zal helpen bij het anoniem identificeren van de bezoeker bij toekomstige bezoeken aan CROWDFARMING-diensten. De belangrijkste doelstellingen zijn:
* Anonieme identificatie van gebruikers die browsen mogelijk maken door middel van cookies (ze identificeren webbrowsers en apparaten, niet mensen) en daarom een geschatte telling van het aantal bezoekers en hun trends in de tijd.
* Anoniem de meest bezochte inhoud identificeren en zo ontdekken wat het meest aantrekkelijk is voor gebruikers.
* Achterhalen of de gebruiker die de site bezoekt een nieuwe of een terugkerende bezoeker is.
* Achterhalen in welk land een gebruiker zich bevindt wanneer hij een service aanvraagt (geolocatie). Ze zijn volledig anoniem en worden alleen gebruikt om de inhoud naar de locatie te leiden.
__Belangrijk:__
Tenzij de gebruiker besluit zich te registreren voor een CROWDFARMING-dienst, zal de cookie nooit worden gekoppeld aan persoonlijke gegevens die de gebruiker kunnen identificeren. Deze cookies worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden om de gebruikerservaring op de site te helpen optimaliseren. Bezoek de volgende link voor meer informatie over Google Analytics: http://bit.ly/2NyaCGQ
* Advertentiecookies: deze cookies van derden verzamelen meer informatie over de advertenties die worden weergegeven aan elke anonieme gebruiker van de diensten van CROWDFARMING SL. Ze volgen onder meer de duur of frequentie van weergave van advertentieposities, eventuele interactie ermee, browsepatronen en gebruikersgedrag. Ze helpen bij het vormen van een profiel van interesse in advertenties en maken een beter beheer en volgen van advertentiecampagnes mogelijk. Zo kunnen advertenties worden afgestemd op de interesses van de gebruikers. Bij crowdfarming.com gebruiken we de volgende cookies van derden:
* Bing Ads, van Microsoft Advertising, wordt gebruikt om conversies bij te houden die zijn gegenereerd via BingAds-campagnes. Voor meer informatie over Bing Ads kun je de volgende link raadplegen https://about.ads.microsoft.com/en-gb/resources/policies/user-safety-and-privacy-policies
* Google Adwords, van Google, wordt gebruikt om conversies bij te houden die zijn gegenereerd via Google AdWords-campagnes. Ga voor meer informatie over Google Adwords naar https://support.google.com/google-ads/?hl=en-GB#topic=3119071
* Facebook-advertenties, gebruikt om conversies bij te houden die zijn gegenereerd via Facebook-advertentiecampagnes. Ga voor meer informatie over Facebook-advertenties naar https://www.facebook.com/policies/ads/
__Hoe kan ik ze verwijderen?__
Je kunt cookies die op je computer zijn opgeslagen toestaan, blokkeren of verwijderen met behulp van de instellingen van de webbrowser die op je computer is geïnstalleerd: Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable- cookies-website-preferences Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer- delete-manage-cookies Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES Opera: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html Cookies op mobiele apparaten: CROWDFARMING S.L. maakt ook gebruik van cookies of andere opslagmechanismen op mobiele apparaten. Net als bij computerbrowsers, stellen browsers op mobiele apparaten de gebruiker in staat om privacy-instellingen of -opties te wijzigen om cookies uit te schakelen of te verwijderen. Volg de instructies die specifiek zijn voor je browser voor mobiele apparaten als je privacy-instellingen wilt wijzigen.
Hier vind je enkele voorbeelden van links waarmee je de privacy-instellingen op je mobiele apparaat kunt wijzigen: IOS: http://goo.gl/pRkla Windows Phone: http://goo.gl/Rx8QQ Chrome Mobile: http://bit .ly/2L7j5hk Opera Mobile: http://goo.gl/XvmTG Als je meer informatie wilt over hoe we cookies gebruiken, kun je ons een e-mail sturen op hoi@crowdfarming.com.
versión: 0.89.2_20230203_125834