ekologisk honung från 23 Wiendistrikt
Wiener Bezirksimkerei

ekologisk honung från 23 Wiendistrikt

Farmarn skickar (ännu) inte till:  Förenta staterna
Se andra projekt
Information
Historia
Projektet

Adopt en bikupa från biodlingen "Wiener Bezirksimkerei" i Vienna (Austria) och få hem din skörd i form av ekologisk honung från 23 Wiendistrikt. Adriana tar hand om din adoption och fotograferar den. Du kommer också att kunna ladda ner adoptionscertifikatet och, om du vill, planera ditt besök på odlingen. Eftersom skörden per bikupa är stor, kommer adoptionen att delas mellan flera personer. Om du önskar en större andel, kan du adoptera mer än en gång. Du ingår ingen långsiktig förbindelse: Även om din adoption förnyas automatiskt kommer du alltid att informeras i förväg och kan när som helst besluta att avbryta din adoption såvida förberedelserna inte har påbörjats.

seal icon
Produkt med historia
seal icon
Utan plast
seal icon
Ytterligare analyser
seal icon
Miljömedveten
seal icon
Ung odlare
Officiella certifieringar
seal icon
Ekologiskt
Vad adopterar du?

Adotpera en bikupa som vi sköter enligt EU:s föreskrifter för ekologisk odling sedan 2016. Våra honungsbin tillhör familjen Apis mellifera carnica, vilken är den mest framträdande arten i Österrike, och väl förtrogen med det lokala klimatet. Den långa biodlingstraditionen har lett till att denna art har blivit mycket motståndskraftig men vänlig, samtidigt som den ger stora mängder honung, vilket gör det lättare att arbeta med den. Vi arbetar oftast utan skyddsutrustning men på ett medvetet sätt, så de brukar väldigt snabbt låta oss veta vad de har för sig och vad som bäst lämnas till en annan dag. Allt började som en hobby, men tack vare det unika konceptet utvecklades det snabbt till ett företag. Syftet var att introducera fler bin i staden. Vi tog till oss idén om "lokal produktion" och etablerade bikupor i alla stadens distrikt, vilket också gav företaget dess namn: "Wiener Bezirksimkerei", vilket bokstavligen betyder "Wiendistriktets biodling". Idag består Wien av 23 kulturellt och historiskt varierade distrikt med mycket olika egenskaper som man också kan känna smaken av genom våra produkter. Honungen varierar i färg, doft och smak beroende på dess läge i staden. Ur botanisk synvinkel har Wien den högsta biologiska mångfalden i hela landet, så att den valdes till världens grönaste stad år 2020 var mer än bara en käck marknadsföringsslogan. Jämfört med andra former av biodling är det mycket speciellt att göra det i en stad, eftersom det kräver mindre resurser. Eftersom bikuporna är placerade på (i allmänhet tomma) hustak kräver de inget extra utrymme, vilket istället används för andra ändamål. Från sina "takvåningar" besöker de närliggande parker och trädgårdar för att samla in det som säsongen för tillfället ger. För oss har ekologiskt eller icke-ekologiskt aldrig varit en fråga, då det alltid stod klart att det bara finns ett värdefullt alternativ för oss. Människor undrar ofta om ekologiskt jordbruk i en stad faktiskt är möjligt, och vi kan med glädje svara ja! Det är faktiskt ännu enklare än på landsbygden, där användningen av bekämpningsmedel och insekticider inte bara försvårar ekologisk produktion, utan även binas liv i allmänhet. Naturligtvis följer vi också det ekologiska jordbrukets föreskrifter när det gäller djurfoder, skydd och behandlingar – inte bara för att reglerna är sådana, utan för att vi bryr oss om och respekterar djuren. Den fantastiska biologiska mångfalden och (som vi föredrar att tro) våra ansträngningar ledde också till att vi vann "den gyllene honungskakan" – ett pris som delas ut av den österrikiska biodlarföreningen – för exceptionell honung. Efter sommarskörden får våra bin på egen hand bygga sina naturliga honungskakor, precis som de skulle göra när de svärmar och flyttar in i ett nytt hem (som ännu inte heller har några honungsförråd). Vi plockar bort alla gamla, ofta virusinfekterade, honungskakor för att ge dem allt utrymme de behöver för att bygga en naturlig struktur i bikupan. För att stödja dessa förändringar får de dubbelt så mycket ekologiskt foder som de behöver för att överleva vintern. Även om det här ger oss mycket höga merkostnader anser vi att det är en investering i våra honungsbins hälsa, och därmed själva bikupans framtid, eftersom bara nya kakor och opåverkat foder kan minska virussmittan, som är ett av de största hoten vad gäller bin som dör. Ett vanligt arbetarbis liv varar cirka 6–8 veckor under sommaren, medan de som kläcks innan vintern lever i cirka 7 månader. Så hennes liv beror väldigt mycket på när hon "föds". Drönaren, hanbiet, lever i allmänhet från april till augusti, och den genomsnittliga drottningen har en förväntad livslängd på 2 till 4 år. Varje bikupa ger i genomsnitt 58kg per säsong. Varje bikupa adopteras av 66 CrowdFarmers som får en låda med 1 kg ekologisk honung från 23 Wiendistrikt.

Vad får du?

Varje säsong skickar vi en låda med: 1x __Honungslåda "Across vienna" __ (bestående av 24 burkar á 37 g som innehåller stadens olika smaker) Huvudlådan för våra CrowdFarmers innehåller en provsmakningslåda med en burk honung från vart och ett av de 23 distrikten i Wien, samt en cuvée från alla kombinerade distrikt, som vi gärna kallar vår "mélange". 24 gånger 37 gram för att utforska Wien genom dess smak. Lådan är gjord av miljövänlig kartong med en tilltalande design och med detaljerad information om de olika honungssorternas speciella egenskaper. Varje år skickas vår honung till ett laboratorium, inte bara för att säkerställa att den inte är kontaminerad, utan särskilt för att ta reda på mer om de olika pollen som bina har samlat in under hela året. Bearbetningen av honungen görs på ett så hänsynsfullt sätt som möjligt, för hand. Efter att honungen har extraherats från honungskakan avlägsnas återstående bivaxpartiklar. Vi är noga med att aldrig höja temperaturen på honungen över 40°C för att bevara näringsämnena som gör honung så dyrbar. Det faktum att honungen aldrig har värmts över 40°C är också anledningen till att den börjar kristalliseras när den har stått ett tag. Den här processen är inte en nackdel, utan snarare ett kvalitetsdrag. Om du vill göra din honung flytande igen kan du försiktigt värma burken i vatten. Med avseende på de fördelaktiga enzymer som den innehåller konsumeras honungen naturligtvis bäst medan den är "ung"; men om den förvaras på en mörk och sval plats kan den konsumeras långt efter dess officiella utgångsdatum, eftersom den i princip håller för evigt.

När får du det?

Du kan välja leveransdatum för din låda efter förslag från odlaren i kassan. Vår honung skördas i juli, och efter en sättningsperiod tappas den på flaska i början av september.

Varför ska du adoptera?
Vet av vem, hur och var din mat produceras. Köp din mat på ett medvetet, direkt och konsekvent sätt.
Att köpa utan mellanhänder tillåter producenten att få bättre priser, som i sin tur bidrar till att skapa bättre jobb och sociala standarder på landsbygden.
När du adopterar något låter du producenten säkerställa försäljningen till ett fast pris och producera på begäran. På så vis undviker man också att slösa mat som odlas utan att säljas.
Det stödjer producenter som strävar efter miljövänliga förpackningar och odlingsmetoder.
versión: 0.89.2_20230203_125834