Organic winter vegetable box from Verdcamp

4,50 kg/låda

Organic winter vegetable box from Verdcamp

4,50 kg/låda

Köp direkt från odlaren. Utan mellanhänder.
Begränsad och säsongsskörd.
Farmarn skickar (ännu) inte till:  Förenta staterna
Specifikationer
Lådans innehåll: 1 låda innehåller 4.5kg organic winter veggie box
Sort: Round pumpkin, kohlrabi, leek, beetroot, cabbage, fennel
Mixed box with approx. 0,8kg of round pumpkin; 0,8kg of kohlrabi; 0,5kg of leek; 0,7kg of beetroot; 0,8kg of cabbage; 0,9kg of fennel
Round pumpkin (approx. 0.8 kg): pumpkin native to this area; round and a vibrant orange colour; sweet flavour like a mix between melon and cucumber; firm texture; can be eaten raw or cooked; ideal for roasting or pureeing
Kohlrabi: spherical bulb shape; skin that can vary from light green to violet, although usually with yellow flesh; edible leaf, even though often discarded; ideal for vegetable broths
Leek: elongated plant with three parts: green leaves, stem and a small white bulb; a taste similar to onion or garlic, although less intense; can be used cooked in soups, purees and vichyssoise, and raw in salads
Beetroot: spherical bulb with vibrant violet colour both inside and outside; can be used cooked, raw, or for juices mixed with orange and carrot
Cabbage: white, green, yellow or purple cabbage depending on availability; all can be eaten cooked or raw (if you dare!) and have very similar organoleptic characteristics; the cabbage is shipped with leaves so that it is protected and arrives in good condition
Fennel: white fleshy leaf pod, which grows close to the ground; sweet and very delicate taste
Organic farming certified by the European Organic Farming label since 2010
Produce grown using regenerative farming practices
The quantity of each vegetable may vary depending on availability
Harvested on request, shipped without wax or preservative treatments in a cardboard box without plastics
If you keep them in the fridge, they can last up to 7 days in good condition
seal icon
Utan plast
seal icon
Miljömedveten
seal icon
Familjeodling
Officiella certifieringar
seal icon
Ekologiskt
Ernest Mas
Min kärlek till jordbruk kommer från min familj. Jag växte upp på landsbygden och sedan jag var liten har jag varit omgiven av fruktträd och grönsaker, och sett hur grönsaker, träd och annat växte. Jag har sett att man med ansträngning kan få rik mat till sig själv och resten av folket och det är en belöning för den ansträngningen. Från mycket ung ålder lärde mina morföräldrar, föräldrar och resten av familjen mig att ta hand om åkrarna och ingjutit i mig en stor respekt för vad man ska odla och hur man gör. Det gör mig ledsen att veta att jordbrukarens arbete många gånger inte är ett arbete som värderas tillräckligt mycket av resten av samhället, men man måste ändå fortsätta anstränga sig med något så nödvändigt och väsentligt som mark och mat. Idag delar jag samma värderingar som mina morföräldrar gav mig tillsammans med mina 4 kusiner som är de som driver familjegården: Francesc är ansvarig för logistikcentret, Pep är dedikerad till kommersiella uppgifter, Anna är experten inom administration och ekonomi och Jordi sysslar med fältarbete. Inom Verdcamp är jag ansvarig för den tekniska förvaltningen av gårdarna. Så min dag börjar och slutar vid änden av fältet. Jag gör en uttömmande uppföljning av allt som rör grödorna så att de växer under optimala förhållanden. Därför går jag över de drygt 300 ha och ser till att allt är bra: skadedjurs- och ogräsbekämpning, programmering av behandlingar och arbetsuppgifter, bevattningsjusteringar... och en lång etcetera. För mig är CrowdFarming en möjlighet att synliggöra producenten och konsumenten och sätta dem i kontakt, något så nödvändigt och enkelt, men jag tror att det är två världar som ligger allt längre ifrån varandra.
Verdcamp
Vår gård heter Verdcamp. Namnet är på katalanska, där "verd" betyder grönt och "camp" översätts som åker. Detta är ett gott tecken på våra mål, att upprätthålla gröna, hälsosamma och omhändertagna åkrar, gynna biologisk mångfald och skämma bort jorden, vilket gör att vi kan samla in ekologisk mat av hög kvalitet. Gården ligger i Cambrils (Tarragona), nära havet (mindre än 5 km) och där vi kan se olika berg i den katalanska bergskedjan. Den är uppdelad i fem stora tomter där vi odlar en mängd olika trädgårdsarter som varierar beroende på säsong. På sommaren är vattenmelonerna fokus, men vi odlar också: pumpor, zucchini, auberginer, paprika och lök. Under de kalla månaderna står bland annat purjolök, blomkål, kål, fänkål och kronärtskockor i centrum. Runt vår gård finns det andra tomter med liknande grödor där det också finns remsor av olivträd, några vingårdar och allt fler övergivna fält eftersom ingen odlar på dem. Vi odlar marken under de 4 årstiderna, vilket genererar arbetsplatser under hela året. För arbetarna skapar vi långsiktig sysselsättning som ger både ekonomisk som livsmedelsrikedom. Mellan vår gård och vårt lager arbetar mellan 40 och 80 personer beroende på säsong. Det finns några arbetare som har arbetat på Verdcamp i fler år än jag och det finns personer från teamet som nyligen har anslutit sig. Vi har allt och den mångfalden ger oss klarhet och vilja för att förbättra oss. Alla våra arbetare får lön enligt avtal. Jag har varit bonde sedan jag var liten. Jag har alltid tyckt om landsbygden, att ta hand om den och att kunna odla mat. Vi är den 5:e generationen dedikerade till området. Jag och mina 4 kusiner ligger i framkant dag för dag. När vi var små sprang vi genom dessa fält, nu är fälten som får oss att springa äldre. Det är inte dåligt eftersom vi försöker odla på ett så naturligt sätt som möjligt och det betyder att vi alltid är medvetna om klimatet och våra grödors och naturens naturliga kretslopp. Vattnet som bevattnar vår gård kommer från underjordiska akviferer och vi utvinner det genom brunnar. Vattenbehovet för de arter vi odlar är mycket varierande, beroende på typ av växt och även på vädret. För att säkerställa att vi ger rätt mängd vatten använder vi markfuktsonder för att vara så effektiva som möjligt och för att kunna spara energi och vattnet vi använder ser vi också till att förbättra vår jord så att den är ett medium med en större förmåga att hålla kvar vatten. Vi använder växtskydd så att ingen droppe går till spillo. Skötseln av vår gård är ekologisk där vi utför många fler åtgärder än vad reglerna kräver. Dessutom har vi andra kvalitetsmärken som: Global Gap, GRASP och IFS. Vi ser inte ogräs som något dåligt om det inte konkurrerar med grödan. Det ger oss funktionell biologisk mångfald på ett enkelt och ekonomiskt sätt och kan hjälpa oss att återupprätta jorden. Så länge det inte konkurrerar överdrivet med grödan kan ogräs vara en allierad. För att gynna förekomsten av naturliga fiender planterar vi många blomsterarter för att gynna reservoarer för hjälpfauna, pollinatörer och andra. Vi har ett jättebra projekt som heter Healthy Crops & Bee Happy som försöker skapa gynnsamma miljöer för pollinatörer och hjälpfauna i allmänhet. Vår gård går långt utöver den produktiva gården. Alla de utrymmen som inte är produktiva är mycket nödvändiga och funktionella, och vi förvaltar dem för att ge dem det största värdet. För att spara energi har vi installerat solpaneler i vårt logistikcenter vilket ger 50 % av den energi som används. Å andra sidan placerar vi ut solpaneler för att göra solpumpning för att kunna bevattna våra grödor. Det är projekt som är på gång och som vi om några år hoppas att de ska bli verklighet. Mycket av förstörelsen av grödorna ligger kvar på fältet eftersom vi gör ett mycket bra urval vid skörd. I händelse av att det blir lite avfall tar vi med det till lagret och det komposteras tillsammans med beskärningsrester för att göra en kolrik kompost och förbättra våra jordar som ger näring åt våra växter på bästa sätt.
Teknisk information
Adress
Verdcamp, Cambrils, ES
Altitud
57 m
Team
2 kvinnor och 3 män
Storlek
380 ha
Odlingsteknik
Regenerativ och ekologisk
Bevattning
Dropp- och sprinklerbevattning
Frågor och svar
Vilken inverkan har mitt köp?
Hur färdas min beställning?
Vilken inköpsgaranti har jag?
Vilka fördelar får jag av att köpa direkt från odlaren?
versión: 0.87.0_20230124_131128