Contrastes rice Riuet

4,00 kg/låda

Contrastes rice Riuet

4,00 kg/låda

Köp direkt från odlaren. Utan mellanhänder.
Begränsad och säsongsskörd.
Farmarn skickar (ännu) inte till:  Förenta staterna
Välj storleken på din låda
4 kg (Ej tillgänglig)
4 kg (Ej tillgänglig)
8 kg (Ej tillgänglig)
Specifikationer
Lådans innehåll: 1 låda innehåller 4kg Carnaroliris och svart ris
Sort: Carnaroli och Blackrice
Contents of the big box: 4 x Carnaroli rice (1kg, cloth bag) and 4 x black rice (1kg, cloth bag)
Contents of the small box: 2 x Carnaroli rice (1kg, cloth bag) and 2 x black rice (1kg, cloth bag)
Carnaroli rice: medium grain, pearled and whitened; Italian variety of rice that differs from other varieties by its higher starch content, firmer texture and larger grain size; particularly suitable for desserts, sweet and brothy rice dishes
Black rice: medium and brown rice original from China; round black grain with a very particular smell and taste recommended for side dishes and salads
Cultivated in the Albufera Natural Park of Valencia (Spain)
Farming without pesticides and herbicides, respecting both the fauna and flora of the farm
For best storage, we recommend keeping it in a cool, dry place, at a temperature below 18ºC; it can be kept in the fridge or even frozen without losing its properties
The best-before date for both rice varieties is approximately 2 years after harvesting
seal icon
Odlare 360
seal icon
Utan bekämpningsmedel
seal icon
Personanpassad skörd
seal icon
Utan plast
seal icon
Familjeodling
Jesús Minguet
Vår historia som jordbrukare är nära förknippad med naturreservatet "El Parque Natural de la Albufera". Ordet "albufera" är arabiskt och betyder "litet hav". Det är en sötvattenlagun som är ansluten till Medelhavet. Min far är risodlare. Min farfar var risodlare. Min farfars far och farfars farfar var också risodlare. Deras passion och kunskap överfördes från generation till generation och påverkade oss tills vi blev vad vi är nu: 2000-talets risodlare med en djup respekt för naturen. Vi anser att vårt ris är frukten av vårt förhållande till Moder Jord. Vi har bara ett begränsat utrymme att odla på, och därför har den mängd vi skördar också sina gränser. För att överleva på en konkurrensutsatt internationell marknad satsar vi på produktkvalitet och integrering av en leveranskedja som gör oss till förpackare och försäljare av vår egen produkt. CrowdFarming gör det möjligt för oss att dela denna stolthet med slutkonsumenten och dessutom kan vi bjuda in honom eller henne att delta i utvecklingen av hans eller hennes risodling. Vår vision är att bidra till konsumentens välbefinnande genom att erbjuda honom eller henne det bästa produktutbudet samtidigt som vi bevarar det ekosystem där vi arbetar och strävar efter hållbarhet på alla möjliga sätt.
Riuet
Min familj har levt och odlat på den här gården sedan 1800-talet. Vi odlar i naturreservatet "El parque Natural de Albufera", ett privilegierat område som sedan medeltiden har varit en plats för traditionell spansk risodling. Vår enklav med natur har en speciell karaktär såsom ljusförhållandena och hög vattentillförsel. Detta gör det till en optimal plats för risodling. Det finna enbart ett antal platser i Spanien där man kan odla ris på grund av de speciella geografiska förutsättningarna som är nödvändiga. Dessa platser måste kunna översvämmas genom kanaler som leder vattnet direkt från en sötvattensjö. Innan man börjar så är det nödvändigt att förbereda fälten. Efter att ha arbetat och jämnat ut marken kan vi börja så fröna, detta görs i början på april till maj. För att så fröna översvämmar vi marken för att hålla en konstant vattennivå. Därefter sås fröna i stor skala på de olika fälten. Under sommaren växer plantan tills axet föds. När den väl får en guldig färg är den redo att skördas. Skördesäsongen börjar i slutet av augusti och pågår till mitten av oktober beroende på klimatförhållandena. När kornen har skördats torkas de för att hållbarhetens skull och lagras sedan i spannmålsmagasinen. Under den perioden då slätterna är översvämmade fungerar risväxterna som görna filter för ekosystemet: De är naturliga reningsverk för den närliggande sjön och dess omgivning och behåller sediment som bär med sig näringsämnen, som i sin tur används av växterna för deras tillväxt. Riset, dess naturliga odlingsmiljö och risodlaren är oskiljaktigt förbundna med varandra. Det ena kan inte existera utan det andra. Om risodlarna inte odlade ris här skulle detta område troligen ha förvandlats till ett bostadsområde för att det är så vackert. Vår process med odling, torkning och förpackning sker på samma plats - la Albufera.
Teknisk information
Adress
Riuet, Sollana, ES
Altitud
0m
Bevattning
Flooding by canals (from fresh water lake)
Odlat område
0,83 hectares
Odlingsteknik
no residues
Odlingstyp
irrigated land
Frågor och svar
Vilken inverkan har mitt köp?
Hur färdas min beställning?
Vilken inköpsgaranti har jag?
Vilka fördelar får jag av att köpa direkt från odlaren?
vs: 0.53.2_20220928_144342