Organic red kiwis from Quinta dos Reis

2,50 kg/låda

Organic red kiwis from Quinta dos Reis

2,50 kg/låda

Köp direkt från odlaren. Utan mellanhänder.
Begränsad och säsongsskörd.
Farmarn skickar (ännu) inte till:  Förenta staterna
Specifikationer
Lådans innehåll: 1 låda innehåller 2.5kg organic red kiwi
Sort: Red Kibi Rossy
Medium-sized fruit with different sizes due to the young age of our trees; you may receive some small pieces; semi-flat radial shape; sweet flavour, moderate in acidity, with hints of raspberry and strawberry; brown skin; greenish-yellow flesh around the outside and a dark red/burgundy oval centre
Organic farming certified by the European Organic Farming label since 2018
Harvest on request, shipped without wax or preservative treatments in a cardboard box without plastics
We harvest our kiwis at the optimal point of ripeness, always with a sugar content higher than 6.5 degrees Brix
One kilo contains between 12 and 14 fruits
It is a climacteric fruit, harvested when it reaches physiological ripeness but continues to evolve after harvesting until it is ready for consumption
Keep them in the fridge as soon as you receive them, gradually taking out those that you are going to consume; you will be able to consume them within 7 days of receiving them
We cannot harvest the kiwifruit gradually, so we store the fruit in cold storage and send it to you little by little
Harvest date: November 2022
seal icon
Miljömedveten
seal icon
Odling i glesbefolkade områden
seal icon
Odlare 360
seal icon
Utan plast
seal icon
Ekologiskt
seal icon
Familjeodling
seal icon
Besökare är välkomna
Mauro Rey Duaso
Hello everyone! My name's Mauro Rey and I belong to the fifth generation of a family dedicated to the fruit and vegetable world. Our family has spent years working in the different facets of agriculture, such as agronomic management and production, harvesting and marketing. My grandfather, as the closest figure within the family generations in the industry, loved to produce different varieties of citrus fruits and avocados. As time has gone by, we've focused on other types of crops with totally different needs to the others. Now we grow Hayward kiwis (known all over the world as green kiwis) and the new varieties of red kiwis and yellow kiwis. After my experience living in various countries within and outside Europe, and once I’d finished my double degree in Business Administration and Management + Marketing and Sales Management at CEU San Pablo University and Boston University, I decided to put my all my knowledge into practice at a fruit and vegetable company, and what better choice than a family business to provide new ideas, management styles and expansion procedures. In 2011, we had the chance to buy the Quinta dos Reis farm, where we still work in the exciting world of kiwi fruit production, as we were more than familiar with the post-harvest process. Our beginnings were quite an adventure, to say the least. On paper everything looked perfect, but we hadn't taken into account inclement weather, topographic barriers when preparing the land, the installation of structures, and other needs such as extending the lake. That said, it's boring if everything is easy and we've learned a lot from all this. On the farm, I manage the fruit production process, overseeing all the stages the fruit goes through, the jobs to be done, and cost control. Once the fruit has been harvested, I take care of its storage and conservation in its optimal state before it's sent out to you. My father is the head of the farm and in charge of supervising all the farm operations and giving support in decision-making processes. Now that we're with CrowdFarming, we're so excited to deliver a piece of us directly to your home in the form of a kiwi!
Quinta dos Reis
Quinta dos Reis, som kan översättas med kungarnas gård, är en 12 hektar stor egendom belägen i Sao Lourenço do Bairro, mellan Aveiro, känd för sina kanaler där färgglada båtar brukade fiska och samla tång, och Coimbra, Portugals medeltida huvudstad. Denna gård tillhörde en portugisisk militär som, när han gick i pension, startade gården med odling av hayward-kiwifrukter och på så sätt fick njuta av sin passion för jordbruk. Han genomförde planteringen för mer än 20 år sedan, i form av en amfiteater, runt den naturliga behållaren som bildas i mitten av gården. Vi har arbetat på gården sedan 2011, och vi kan intyga att den bibehåller samma väsen som den alltid har haft, med en föryngrad odling och några förändringar som förbättrar dess effektivitet. Vi har delat upp gården efter sektorer och odlar cirka 4 hektar Hayward-kiwi i den högsta zonen, och resten består av två nya sorter gul kiwi och röd kiwi i lika stora delar, som vi snart hoppas kunna erbjuda på CrowdFarming, allt enligt europeiska ekologiska jordbruksbestämmelser. Dessutom har vi utnyttjat gårdens omkrets för att odla cirka 1 000 avokadoträd som samexisterar på ett optimalt sätt med kiwiodlingen och som också skyddar den från vinden. Vi är övertygade om fördelarna med ekologiskt jordbruk för planeten, och i syfte att bidra med vårt sandkorn till en hållbar livsmedelsproduktion beslutade vi att satsa på ekologisk odling utan användning av kemikalier. Vi använder vattnet från vår naturliga sjö, som varje år fylls med regnvatten som vi samlar från diken och dräneringsrör och från en vattenkälla i gårdens övre del. Dessutom har vi flera egna brunnar på gården. När våra odlingar behöver vatten bevattnar vi med motorer som drivs av fotovoltaisk energi från våra solpaneler. Vår bevattningsanläggning, vårt maskinlager och vårt laboratorium ligger i en gammal rehabiliterad ladugård. I vår sjö samexisterar gäss, ankor och karp som hjälper oss att hålla vattnet fritt från smuts som skadar mikrosprinklerna som vi vattnar våra träd med. Kort sagt, mer än 8 års arbete på gården har gjort det möjligt för oss att modernisera gården och öka dess effektivitet utan att den har förlorat sitt väsen och ursprungliga disposition. Hayward-kiwin behöver inte täckas med nät för tillfället, även om vi studerar möjligheten att installera det på grund av möjliga väderhändelser som sommarstormar som ibland orsakar stora skördeförluster. Gårdsteamet består av Catia, jordbruksteknikern som utför teknisk förvaltning, gödningsplaner med naturliga föreningar, fastställer bevattningstimmar, kontrollerar skadedjur och övervakar växternas näringsvärden. Tiago, gårdens arbetsledare, ansvarar för att utföra riktlinjerna från Catia och leder resten av teamet i uppgifter som gallring, beskärning, insamling eller tillhandahållande av materialet som är nödvändigt för arbetet på gården. För närvarande har gården ett hus där vakterna Morgan och Kenia, som ansvarar för gårdens dagliga funktioner, bor. Vår gård skulle inte vara möjlig utan vårt team, och därför tar vi hand om dem i deras dagliga liv och förbättrar de arbetsförhållanden som krävs enligt avtalet.
Teknisk information
Adress
Quinta dos Reis, Anadia, PT
Altitud
67m
Team
4 women and 4 men
Storlek
4 ha
Odlingsteknik
Organic Farming
Bevattning
Drip irrigation
Frågor och svar
Vilken inverkan har mitt köp?
Hur färdas min beställning?
Vilken inköpsgaranti har jag?
Vilka fördelar får jag av att köpa direkt från odlaren?
version: 0.71.0_20221125_111753