ekologiska gula kiwis
Opera Terrae

ekologiska gula kiwis

Utanför adoptionsperiod
Se andra projekt
Information
Historia
Projektet

Adoptera en kiwiväxt från odlingen "Opera Terrae" i Rosarno (Italien) och få hem din skörd i form av ekologiska gula kiwis. Pasquale tar hand om din adoption och fotograferar den. Du kommer också att kunna ladda ner adoptionscertifikatet och, om du vill, planera ditt besök på odlingen. Du ingår ingen långsiktig förbindelse: Även om din adoption förnyas automatiskt kommer du alltid att informeras i förväg och kan när som helst besluta att avbryta din adoption såvida förberedelserna inte har påbörjats.

seal icon
Ytterligare analyser
seal icon
Utan plast
seal icon
Miljömedveten
seal icon
Ung odlare
seal icon
Familjeodling
Officiella certifieringar
seal icon
Ekologiskt
Vad adopterar du?

Du adopterar en kiwiväxt från våran odling i Rosarno (Italien). Odlingen är certifierad som ekologisk av Europeiska unionen sedan 2004. Under adoptionsprocessen kan du välja ett namn som vi kommer att använda för att identifiera din kiwiväxt. Produktionen av kiwifrukter på våra marker började för ungefär trettio år sedan. Sedan dess har det upptäckts att *aktinidiaväxter* i det här området har hittat en idealisk livsmiljö för att ge utmärkta produktioner. *Aktindiasläktet* är ett växtsläkte vars frukter är kända som kiwi. Växter i det här släktet kan vara buskar eller klätterväxter, där enbart honväxterna producerar frukt. Hanväxterna används endast för pollinering. Idag studerar vi de bästa metoderna för odling och bevattning, och arbetar med ett team av agronomer och använder innovativa system som kan garantera det bästa inom ekologisk produktion. På våra fält producerar vi sorten Soreli. Kiwifrukten härstammar från Mellanöstern och odlades fram till början av 1900-talet endast i Kina. I början av 1900-talet introducerades den på Nya Zeeland. I Italien introducerades den runt 1970, först i norra Italien och sedan i resten av landet. Soreli-kiwin är den första gulflikiga kiwisorten som valts ut och patenterats i Italien. Växten är estetiskt identisk med den klassiska gröna kiwin och kan endast särskiljas genom frukten, som saknar hår och är gul inuti. Din adoption är 8 år och dess produktiva livslängd är cirka 25 år. Så länge du vill behålla den, och vi kan fortsätta att ta hand om den, kan du förnya din adoption år efter år. Om din adoption dör ersätter vi den utan extra kostnad och försäkrar att din skörd levereras från andra. Din kiwiväxt producerar i genomsnitt 40kg med ekologiska gula kiwis varje säsong. Du behöver inte åta dig att konsumera hela skörden. Varje säsong kan du bestämma vilken mängd som ska reserveras och betala underhållet i enlighet med det belopp du reserverar. På så sätt betalar du bara för det du konsumerar och vi kan planera och sälja återstående skörd till andra.

Vad får du?

Under säsongen kommer du kunna ta emot den mängd skörd som du reserverar nu: minst 2 och max 10 lådor. När du har betalat för din adoption kan du planera dina försändelser från ditt användarkonto. Leveransformat: __Låda med 4 kg ekologisk kiwi__ * Soreli: Slätt, luddfritt skal, gyllene fruktkött och en söt, långvarig smak, som är mer intensiv än hos de grönflikiga sorterna * Ekologisk odling certifierad med Europeiska ekomärket sedan 2004 * Till skillnad från andra frukter kan den inte skördas successivt, utan behöver skördas på en gång när den har nått sin fulla mognad. För att undvika matsvinn och säkerställa odlarens ekonomiska trygghet förvaras de i kylrum, men aldrig längre än den pågående säsongen (högst 12 veckors förvaring) * Våra träd är ingen skruvfabrik: varje frukt är olika i både utseende och storlek * Ett kilo innehåller mellan 7 och 12 frukter * Om du förvarar de på en sval och luftig plats, kan de hålla upp till 2 veckor under goda förhållanden (om du vill att de ska hålla längre kan du förvara dem i kylskåpet) * Det är en klimakterisk frukt som skördas när den når fysiologisk mognad. Efter att ha plockats från trädet fortsätter den att mogna tills den är optimal för konsumtion * Viktigt att notera: frukterna levereras vanligtvis hårda; för att de ska mogna, förvara dem i rumstemperatur tills de är färdiga att ätas; om du får en frukt som redan är mogen kan du antingen äta den direkt eller förvara den i kylskåpet Kiwifrukten måste skalas med en kniv, eller skäras på mitten horisontellt, och sedan töms var och en av de två delarna med en tesked. Den här sista proceduren kan bara utföras när frukten är ordentligt mogen. Ju mognare kiwin är, desto sötare smak. För att påskynda mognadsprocessen kan du lägga frukten i en försluten påse med äpplen eller bananer.

När får du det?

Skörden sker mellan september och november. Om de skördas vid en Brix-grad som är minst 6, och genom att förvaras i kylskåp vid en kontrollerad temperatur mellan 0-4 °C, förblir de hårda och förändrar inte sina organoleptiska egenskaper. Till skillnad från andra frukter kan de inte vara kvar på träden när de väl är mogna. Om de lämnades på trädet skulle de till slut falla till marken eller frostskadas. Användningen av kylrum representerar därför inte en påtvingad konservering av frukter, utan en naturlig sådan för deras hållbarhet.

Varför ska du adoptera?
Vet av vem, hur och var din mat produceras. Köp din mat på ett medvetet, direkt och konsekvent sätt.
Att köpa utan mellanhänder tillåter producenten att få bättre priser, som i sin tur bidrar till att skapa bättre jobb och sociala standarder på landsbygden.
När du adopterar något låter du producenten säkerställa försäljningen till ett fast pris och producera på begäran. På så vis undviker man också att slösa mat som odlas utan att säljas.
Det stödjer producenter som strävar efter miljövänliga förpackningar och odlingsmetoder.
versión: 0.87.0_20230124_131128