organic walnuts PDO Grenoble
Merveilleuses Noix

organic walnuts PDO Grenoble

Utanför adoptionsperiod
Se andra projekt
Information
Historia
Projektet

Adoptera ett valnötsträd från vår flock "Merveilleuses Noix" i Notre Dame de l’Osier (Frankrike) och få hem din skörd i form av organic walnuts PDO Grenoble. Sylvain tar hand om din adoption och fotograferar den. Du kommer också att kunna ladda ner adoptionscertifikatet och, om du så önskar, planera ditt besök på gården. Eftersom produktionen som kommer från ett valnötsträd är stor delas adoptionen mellan flera personer. Om du vill ha en större andel kan du adoptera mer än en gång. Du ingår ingen långsiktig förbindelse: Även om din adoption förnyas automatiskt kommer du alltid att informeras i förväg och kan när som helst besluta att avbryta din adoption såvida förberedelserna inte har påbörjats.

seal icon
Utan plast
seal icon
Produkt med historia
seal icon
Ytterligare analyser
seal icon
Ung odlare
seal icon
Familjeodling
seal icon
Miljömedveten
Officiella certifieringar
seal icon
Ekologiskt
Vad adopterar du?

You adopt ett valnötsträd from our farm in Notre Dame de l’Osier (Frankrike). The cultivation here is certified as organic by the European Union as of 2022. The walnut tree has a rounded crown and is native to south-eastern Europe and western Asia. It can grow up to 25 m high and live for over a hundred years, despite its particularly slow growth. The Franquette walnut is a very productive walnut tree producing elongated nuts of a decent size and with very good flavour, they are sweet and delicately sugary, with pronounced hazelnut-like aroma. The walnut tree is one of the fruit species with a rather slow fruiting process. However, for a walnut tree, the Franquette variety is considered to be a relatively fast fruiting variety. This old variety originates from the right bank of the lower Isère valley in the Vinay region, exactly where our farm is located. We are therefore proud representatives of this variety. Your adoption is 28 years old and its productive life is 100 years. For as long as you want to keep your adoption, and we can continue taking care of it, you can renew year after year. If your adoption stops being able to produce for any reason, we will replace it with an other, and we guarantee your delivery from the produce of others for that season. Your valnötsträd produces an average of 20kg of organic walnuts PDO Grenoble each season. 4 CrowdFarmers will share the adoption, and each one will receive a box containing 5kg of organic walnuts PDO Grenoble.

Vad får du?

Each season we will send you a box with: __5kg of organic walnuts PDO Grenoble__ with shell The walnuts are of the Franquette variety from the organic Noix de Grenoble PDO zone. This variety produces nuts that are larger than 28mm, and that are soft and delicately sweet with a pronounced hazelnut-like aroma. The nuts will be packed in bulk in a cardboard box that you will receive directly at home, accompanied by some straw to reduce friction during transport. We recommend eating our walnuts either as they are as a snack, or in salads, pastries, quiches, or cakes. The walnuts can be stored for up to a year in a cool spot in your home. Once cracked, it is advisable to store the kernels in the refrigerator or even in the freezer to preserve them properly. This way the kernels can last for up to one year.

När får du det?

Harvesting takes place from the end of September to the beginning of October, depending on the ripeness of the fruit. The official start date of the harvest is fixed each year by a committee of the AOC Noix de Grenoble (Grenoble walnut), and we adapt it according to our plots and our trees. The harvest lasts for around 3 weeks, and we pass through each orchard at least three times to make sure that we don’t miss any harvest. It takes me about 1 month to prepare the orders (alone). I start as soon as the organic nuts are ready after drying and several sortings.

Varför ska du adoptera?
Vet av vem, hur och var din mat produceras. Köp din mat på ett medvetet, direkt och konsekvent sätt.
Att köpa utan mellanhänder tillåter producenten att få bättre priser, som i sin tur bidrar till att skapa bättre jobb och sociala standarder på landsbygden.
När du adopterar något låter du producenten säkerställa försäljningen till ett fast pris och producera på begäran. På så vis undviker man också att slösa mat som odlas utan att säljas.
Det stödjer producenter som strävar efter miljövänliga förpackningar och odlingsmetoder.
versión: 0.87.0_20230124_131128