ekologiska papaya
Huerto Los Montieles

ekologiska papaya

Utanför adoptionsperiod
Se andra projekt
Information
Historia
Projektet

Adoptera en papayaväxt från odlingen "Huerto Los Montieles" i Cuevas del Almanzora (Spanien) och få hem din skörd i form av ekologiska papaya. Javier tar hand om din adoption och fotograferar den. Du kommer också att kunna ladda ner adoptionscertifikatet och, om du vill, planera ditt besök på odlingen. Du ingår ingen långsiktig förbindelse: när du får din skörd och om du tyckte om upplevelsen kan du välja att förnya och förlänga adoptionen.

seal icon
Utan plast
seal icon
Miljömedveten
seal icon
Ung odlare
seal icon
Familjeodling
Officiella certifieringar
seal icon
Ekologiskt
Vad adopterar du?

Du adopterar en papayaväxt från våran odling i Cuevas del Almanzora (Spanien). Odlingen är certifierad som ekologisk av Europeiska unionen sedan 2021. Under adoptionsprocessen kan du välja ett namn som vi kommer att använda för att identifiera ditt papayaväxt. Papayaväxten (*Carica papaya*) har sitt ursprung i Amerika, den ser ut som ett träd men den anses vara en vintergrön buske som kan bli 3 m hög. Vi odlar två väldigt lika sorter, sweet sense och alicia, de går praktiskt taget inte att särskilja. Papayaväxten är mycket robust, med stora och långa blad med en mjölkaktig saft som kan orsaka hudirritationer. Den producerar frukten fäst vid stammen, vilket ser ut som en slags "mage" runt den. Det finns växter med hon-, han- eller hermafroditiska blommor. De som ger de bästa frukterna är hermafroditväxterna, som är de vi skickar till dig. Vi odlar våra frukter ekologiskt från planteringen ,på ett traditionellt sätt. Vi kommer inte från någon lantbrukarfamilj, därför bestämde vi oss för att börja ekologiskt redanfrån början. Papaya är en tropisk frukt. För att kunna odla den i Europa måste vi skydda den från vinterstormar med hjälp av växthus. Under sommarmånaderna öppnar vi upp dem så att växten kommer i kontakt med naturen. Utan växthusen under de kallare månaderna skulle papayaväxten inte trivas i den här regionen. Din adoption är 3 år och dess produktiva livslängd är cirka 2 år. Så länge du vill behålla den, och vi kan fortsätta att ta hand om den, kan du förnya din adoption år efter år. Om din adoption dör ersätter vi den utan extra kostnad och försäkrar att din skörd levereras från andra. Din papayaväxt producerar i genomsnitt 40kg med ekologiska papaya varje säsong. Du behöver inte åta dig att konsumera hela skörden. Varje säsong kan du bestämma vilken mängd som ska reserveras och betala underhållet i enlighet med det belopp du reserverar. På så sätt betalar du bara för det du konsumerar och vi kan planera och sälja återstående skörd till andra.

Vad får du?

Under skördesäsongen kan du gradvis få den skördekvantitet som du reserverar vid adoptionstillfället. Du kommer att kunna få minimum 2 lådor, som kan ökas upp till 10 lådor efter dina behov. Leveransformat:__Kartong med ekologiska papayor på 4 kg __ * Sweet sense eller alicia: Söta och behagligt doftande papayor, gula på utsidan när de är mogna och laxfärgade på insidan, med en mjuk och saftig kosistens * Ekologisk odling certifierad enligt European Organic Farming-märkning sedan 2021 * Plockade en dag före leverans när de nått sin optimala mognadspunkt och skickas i en kartonglåda utan plast * Våra träd är ingen skruvfabrik: varje frukt är olika i både utseende och storlek * 1 kg innehåller mellan 1 och 2 frukter * Förvara dem i rumstemperatur tills de är mogna, när de är fullmogna förvaras de bäst i kylen för längre hållbarhet * Det är en klimakterisk frukt som skördas när den når fysiologisk mognad. Efter att ha plockats från trädet fortsätter den att mogna tills den är optimal för konsumtion * Viktigt att notera: frukterna levereras vanligtvis hårda. För att de ska mogna, förvara dem i rumstemperatur tills de är färdiga att ätas; om du får en frukt som redan är mogen kan du antingen äta den direkt eller förvara den i kylskåpet Vi skördar papaya när den börjar ändra färg från grönt till gult. På så sätt kommer frukten att fortsätta att mogna efter att ha skördats. För att den ska mogna korrekt måste du hålla den vid en temperatur på runt 20º C. När den har mognat kan du förvara den i kylen så håller den några dagar till. Om frukten hålls kall utan att ha mognat riskerar vi att den inte utvecklas korrekt. Skär den på mitten och använd en sked för att ta bort fruktköttet eller ät den som en melon. Du behöver inte skala den, men du kan använda skalresterna för att göra örtte. Fröna kan också ätas, då de har positiva hälsoeffekter. Papaya är en kalorisnål frukt, de inehåller väldigt lite protein eller fett. De är rika på vitamin A, C och kalium och dessutom innehåller de papain. __Observera__: Papayan måste skördas strax före dess konsumtionspunk, vilket innebär att det finns en risk att frukten levereras med vissa estetiska defekter som orsakats under transporten; trots detta bör frukten levereras i perfekt organoleptiskt skick.

När får du det?

Papayan växer och blommar under sommaren, på vintern börjar de mogna, så skördeperioden sträcker sig från december till juni.

Varför ska du adoptera?
Vet av vem, hur och var din mat produceras. Köp din mat på ett medvetet, direkt och konsekvent sätt.
Att köpa utan mellanhänder tillåter producenten att få bättre priser, som i sin tur bidrar till att skapa bättre jobb och sociala standarder på landsbygden.
När du adopterar något låter du producenten säkerställa försäljningen till ett fast pris och producera på begäran. På så vis undviker man också att slösa mat som odlas utan att säljas.
Det stödjer producenter som strävar efter miljövänliga förpackningar och odlingsmetoder.
versión: 0.87.0_20230124_131128