ekologiska gröna papayor
Huerto Los Montieles

ekologiska gröna papayor

Utanför adoptionsperiod
Se andra projekt
Information
Historia
Projektet

Adoptera en papayaväxt från odlingen "Huerto Los Montieles" i Cuevas del Almanzora (Spanien) och få hem din skörd i form av ekologiska gröna papayor. Javier tar hand om din adoption och fotograferar den. Du kommer också att kunna ladda ner adoptionscertifikatet och, om du vill, planera ditt besök på odlingen. Du ingår ingen långsiktig förbindelse: när du får din skörd och om du tyckte om upplevelsen kan du välja att förnya och förlänga adoptionen.

seal icon
Utan plast
seal icon
Miljömedveten
seal icon
Ung odlare
seal icon
Familjeodling
Officiella certifieringar
seal icon
Ekologiskt
Vad adopterar du?

Du adopterar en papayaväxt från våran odling i Cuevas del Almanzora (Spanien). Odlingen är certifierad som ekologisk av Europeiska unionen sedan 2021. Under adoptionsprocessen kan du välja ett namn som vi kommer att använda för att identifiera din papayaväxt. Papayaväxten (*Carica papaya*) har sitt ursprung i Amerika, den ser ut som ett träd men den anses vara en vintergrön buske som kan bli 3 m hög. Vi odlar två väldigt lika sorter, sweet sense och alicia, de går praktiskt taget inte att särskilja. Papayaväxten är mycket robust, med stora och långa blad med en mjölkaktig saft som kan orsaka hudirritationer. Växten producerar frukter fäst vid stammen, vilket ser ut som en slags "mage" runt den. Det finns växter med hon-, han- eller hermafroditiska blommor. De som ger de bästa frukterna är hermafroditväxterna, som är de vi skickar till dig. Vår odling är ekologisk redan från planteringen som sker på ett traditionellt sätt. Vi kommer inte från någon lantbrukarfamilj, så vi bestämde oss för att börja vår arbete inom jordbruket genom att använda ekologiska metoder redan från början. Papaya är en tropisk frukt. För att kunna odla den i Europa måste vi skydda den från vinterstormar med hjälp av växthus. Under sommarmånaderna öppnar vi upp dem så att växten kommer i kontakt med naturen. Utan växthusen under de kallare månaderna skulle papayaväxten inte trivas i den här regionen. Din adoption är 2 år och dess produktiva livslängd är cirka 2 år. Så länge du vill behålla den, och vi kan fortsätta att ta hand om den, kan du förnya din adoption år efter år. Om din adoption dör ersätter vi den utan extra kostnad och försäkrar att din skörd levereras från andra. Din papayaväxt producerar i genomsnitt 40kg med ekologiska gröna papayor varje säsong. Du behöver inte åta dig att konsumera hela skörden. Varje säsong kan du bestämma vilken mängd som ska reserveras och betala underhållet i enlighet med det belopp du reserverar. På så sätt betalar du bara för det du konsumerar och vi kan planera och sälja återstående skörd till andra.

Vad får du?

Under skördesäsongen kan du gradvis få den skördekvantitet som du reserverar vid adoptionstillfället. Leveransformat:__Kartong med ekologiska gröna papayor på 4 kg __ * Sweet sense eller Alicia (oktober-juni): omogen papaya för matlagning, grön på utsidan och blek gul på insidan, avlång form, mild smak, fast konsistens som blir mjuk vid tillagning, påminner om grönsaker såsom pumpa * Grön papaya skördas innan frukten når sin fysiologiska mognad och används traditionellt i det asiatiska köket i flera rätter; den tillagas som andra grönsaker eller äts i sallader * Ekologisk odling certifierad enligt European Organic Farming-märkning sedan 2021 * Plockade en dag före leverans när de nått sin optimala mognadspunkt och skickas i en kartonglåda utan plast * Våra träd är ingen skruvfabrik: varje frukt är olika i både utseende och storlek * 1 kg innehåller mellan 1 och 2 frukter * Om du förvarar de på en sval och luftig plats, kan de hålla upp till 2 veckor under goda förhållanden (om du vill att de ska hålla längre kan du förvara dem i kylskåpet) Papaya är en frukt med lågt kaloriinnehåll, de tillför knappt varken protein eller fett. De är rika på vitamin A, C och kalium. Dessutom innehåller de papain.

När får du det?

Papaya växer och blommar under sommaren, så dess skördeperiod är från oktober till juni.

Varför ska du adoptera?
Vet av vem, hur och var din mat produceras. Köp din mat på ett medvetet, direkt och konsekvent sätt.
Att köpa utan mellanhänder tillåter producenten att få bättre priser, som i sin tur bidrar till att skapa bättre jobb och sociala standarder på landsbygden.
När du adopterar något låter du producenten säkerställa försäljningen till ett fast pris och producera på begäran. På så vis undviker man också att slösa mat som odlas utan att säljas.
Det stödjer producenter som strävar efter miljövänliga förpackningar och odlingsmetoder.
versión: 0.87.0_20230124_131128