Demeter ekologiska klementiner
Casa Carlos

Demeter ekologiska klementiner

Utanför adoptionsperiod
Se andra projekt
Information
Historia
Projektet

Adoptera ett klementinträd från vår odling "Casa Carlos" i Valencia (Spanien) och få hem din skörd i form av Demeter ekologiska klementiner. Odlaren Ernesto tar hand om din adoption och fotograferar den. Du kommer också att kunna ladda ner adoptionscertifikatet och, om du vill, planera ditt besök på odlingen. Du ingår ingen långsiktig förbindelse: Även om din adoption förnyas automatiskt kommer du alltid att informeras i förväg och kan när som helst besluta att avbryta din adoption såvida förberedelserna inte har påbörjats.

seal icon
Utan plast
seal icon
Skördanalys
seal icon
Miljömedveten
Officiella certifieringar
seal icon
Ekologiskt
seal icon
Demeter
Vad adopterar du?

Du adopterar ett klementinträd från vår odling i Valencia (Spanien). Odlingen är certifierad som ekologisk av Europeiska unionen sedan 2021, och Demeter sedan 2022. Under adoptionsprocessen kan du välja ett namn som vi graverar på ett emblem och hänger på ditt träd. Ett klementinträd från vår gård producerar i genomsnitt 20 kg varje säsong. Du behöver inte åta dig att konsumera hela skörden. Varje säsong kan du bestämma vilken mängd som ska reserveras och betala underhållet i enlighet med det belopp du reserverar. På så sätt betalar du bara för det du konsumerar och vi kan planera och sälja återstående skörd till andra. __Vad betyder Demeter-certifieringen? __ Demeter är den största certifieringsorganisationen för biodynamiskt jordbruk. På Casa Carlos odlar vi sedan början av sommaren 2019, och av ren övertygelse, enligt en biodynamisk jordbruksfilosofi. Biodynamikens hjärta består av biodynamiska preparat gjorda av medicinalväxter, hornkiseldioxid och kogödsel. Några av dessa blandningar framställs med användning av animaliska produkter. Biodynamiskt jordbruk syftar till att sammanföra mineral-, växt- och djurrikena till en harmonisk helhet. Det biodynamiska jordbruket tar hänsyn till att olika och varierande källor som inte bara kommer från materiella interaktioner under de vitala processerna verkar tillsammans. Alla jordbruksmetoder bygger på att aktivera processer som gynnar och återupplivar de här naturliga förbindelserna. Den biodynamiska metoden har nära koppling till personlig interaktion. Arbetet som utförs av för hand när det gäller fruktbarheten hos jord, växter, frön och förökningsmaterial, och djur, i harmoni med lokala förhållanden, gör gården till en levande organism. Det är viktigt att utföra vissa metoder som påverkar livsprocesserna vid rätt tidpunkt. Bland dessa metoder finns särskilt medveten och regelbunden användning av biodynamiska preparat och beaktandet av kosmiska rytmer vid produktion av grödor.

Vad får du?

Under säsongen kommer du kunna ta emot den mängd skörd som du reserverar nu: minst 2 och max 4 lådor. När du har betalat för din adoption kan du planera dina försändelser från ditt användarkonto. Leveransformat: __5 kg Demeter ekologiska klementiner eller mandariner__ * Orogrande-klementiner (slutet av november till slutet av december): mycket söt och lätt att skala, på grund av pollinering av bin är det normalt att de innehåller några frön * Clemenvilla (januari): intensiv orange färg, svårare att skala, lite syrligare och intensiv doft, på grund av pollinering av bin det är normalt att de innehåller några frön * Odlingen är certifierad som ekologisk av Europeiska unionen sedan 2021, och Demeter sedan 2022 * Skördas på begäran, levereras utan vax eller konserverande behandlingar i en kartong utan plast * Ett kilo innehåller mellan 8 och 11 frukter * Om du förvarar dem på en sval och luftig plats kan de hålla i gott skick i 15 dagar (om du vill att de ska hålla längre kan du förvara dem i kylskåpet)

När får du det?

Odlaren samlar in din skörd på begäran och strax före leverans, så att du får den färsk, inte behandlad med vax eller andra konserveringsmedel. Leveranssäsongen börjar i slutet av november och varar vanligtvis till mitten av januari. Beroende på den tidpunkt då vi samlar in de sorter som vi tycker har nått sin bästa mognadspunkt. * Orogrande-klementiner: tidig sort som vi kan skörda mogna från och med slutet av november till slutet av december * Clemevilla: kommer att finnas tillgänglig under januari månad

Varför ska du adoptera?
Vet av vem, hur och var din mat produceras. Köp din mat på ett medvetet, direkt och konsekvent sätt.
Att köpa utan mellanhänder tillåter producenten att få bättre priser, som i sin tur bidrar till att skapa bättre jobb och sociala standarder på landsbygden.
När du adopterar något låter du producenten säkerställa försäljningen till ett fast pris och producera på begäran. På så vis undviker man också att slösa mat som odlas utan att säljas.
Det stödjer producenter som strävar efter miljövänliga förpackningar och odlingsmetoder.
versión: 0.88.0_20230202_134615