Demeter ekologiska apelsiner från Casa Carlos

10,00 kg/låda

Demeter ekologiska apelsiner från Casa Carlos

10,00 kg/låda

Köp direkt från odlaren. Utan mellanhänder.
Begränsad och säsongsskörd.
Farmarn skickar (ännu) inte till:  Förenta staterna
Specifikationer
Lådans innehåll: 1 låda innehåller 10kg Demeter ekologiska apelsiner
Sort: Navelina, Salustiana och Lane late
Navelinas: De har en liten karakteristisk "navel" i blomänden, oval form, väldigt saftiga, lätta att skala och en balanserad sötsyrlig smak
Farming in transition to organic and biodynamic farming since 2019
Harvest on request, shipped without wax or preservative treatments in a cardboard box without plastics
Ett kilo innehåller mellan 4 och 6 frukter
If you keep them in a fresh and airy place, they can last 15 days in good condition (if you want them to last longer, you can keep them in the fridge)
seal icon
Utan plast
seal icon
Skördanalys
seal icon
Miljömedveten
Officiella certifieringar
seal icon
Ekologiskt
seal icon
Demeter
Ernesto Escribano Beltrán
Under många år arbetade jag som arkitekt och 2006 ändrade jag fokus för min verksamhet när jag började ägna mig åt att utveckla projekt med förnybar energi: solparker och biogasanläggningar. Under ett av dessa projekt kom jag i kontakt med ekologiska bananodlare från provinserna Mao och Montecristi i norra Dominikanska republiken, och jag startade en egen ekologisk bananodling. Att dela anläggningarna med det som en gång varit mina grannar och som idag har blivit mina affärspartner gjorde att jag kunde återvända till Valencia, och gjorde det möjligt för mig att ägna mer tid åt min familj och att utveckla ekologiska jordbruksprojekt. När jag lärde mig om Casa Carlos år 2017 blev jag imponerad av skönheten hos odlingen och dess omgivningar, men framför allt av den enorma potential den har för att utveckla och genomföra detta projekt. Vi vill göra Casa Carlos till en modell för hur en modern, hållbar och socialt ansvarsfull jordbruksanläggning i våra ögon kan och bör se ut: * Vi kommer att främja __livets återväxt och återgång till jorden__. Följaktligen kommer vi att ha friska växter och träd som är motståndskraftiga mot skadedjur och sjukdomar. Friska träd producerar hälsosam frukt av hög kvalitet. Vi bygger ett team med tekniker och odlare, entusiaster som har övertygats att odla i harmoni med naturen. I den här gruppen integrerar vi personer med funktionsnedsättningar som får en chans att utföra riktigt arbete i en positiv och hälsosam miljö. * Vi ska__ generera vår egen energi med solpaneler__ på ett sådant sätt att samma sol som får våra plantor och frukter att växa också producerar energi för att driva pumparna som är nödvändiga för bevattning och för teamen på odlingen. * Vi kommer __rehabilitera lantgodset__ från 1800-talet, som är ett skyddat kulturminne. Vi kommer att ha utrymme för arbete, boende och rekreation. * Genom att integrera __biodynamiskt jordbruk, förnybar energi och rehabilitering av kulturarv__ får de element som krävs för att utveckla ett socialt projekt som kommer att göra Casa Carlos till: Ett informationscenter riktat till studenter och äldre, där de kan lära sig hur jordbrukets framtid kan och bör se ut Ett utbildningscenter för ekologiskt och biodynamiskt jordbruk. En plats som erbjuder forskningsprogram om den här typen av jordbruk. Ett center för arbetskraftsintegration och utbildning av personer med funktionsnedsättningar.
Casa Carlos
Casa Carlos-odlingen sträcker sig över 170 hektar och ligger 40 km nordost om Valencia, på en sluttning som höjder sig mot naturreservatet Sierra Calderonas utlöpare. Odlingen är belägen 300 meter över havet med söderutsikt, och skyddas från nordanvindar av dess egna berg. På vår odling arbetar vi enligt principerna och reglerna för ekologiskt och biodynamiskt jordbruk. Vi blev ekologiskt cerifierade år 2021 och under övergång till Demeter-certifiering sedan 2019. Vi har en bred mångfald av jordlotter och grödor. I den nedre delen, som är 60 hektar stor, hittar du den tidiga zonen för grönsaksodling, där vi nu startar upp odling av bordsdruvor, gula kiwifrukter och drakfrukt. På de återstående jordlotterna odlar vi alfalfa för att förbättra jordens återhämtning. På mellersta sluttningen har vi citrusområdet med apelsiner och klementiner i sammanlagt fem sorter, vilket upptar ytterligare 60 hektar och som i sin interiör innehåller olika oupptäckta bergsenklaver, som är hemvist för en bred mängd av inhemska arter, insekter och mikroorganismer. Utspridda längs olika zoner har vi ytterligare 15 hektar med mandel-, oliv- och johannesbrödträd. På den övre delen har gården ett 35 hektar brett berg med en lund av medelhavstallar som ger skydd åt bikupor med bin som pollinerar våra träd. Alla dessa förhållanden, mycket sol, mycket vatten, milda temperaturer men med en viktig termisk klyfta mellan natt och dag, timmar som ger precis rätt mängd kyla på vintern, tillsammans med en enorm biologisk mångfald och en mycket bördig och lerig jord gör Casa Carlos till en idealisk plats att odla och få frukt av hög kvalitet, konsistens och smak. Varje träd behöver i genomsnitt cirka 8 000 liter vatten per år. Vi använder droppbevattningssystemet över hela odlingen (med undantag för alfalfan, som bevattnas med sprinkler). Odlingen hade varit i bruk i många år innan vi tog över, och en av uppgifterna som tar mer tid är att få ett mer effektivt bevattningssystem. På fälten har vi installerat några givare som på var 10:e centimeters djup mäter temperatur, fuktighet och konduktivitet i jorden. På så sätt kan vi sköta bevattningen mer effektivt. Vi byter också ut dropparna mot andra som var och en har fler droppare men mindre flöde för att uppnå en bättre fördelning av vatten i jorden. Som ekologiska och biodynamiska odlare är vi mycket tydliga med att processen för markåterhämtning är en prioritet. Det blir inga friska växter utan frisk jord. Vi är dock medvetna om att det är en process som kräver tid. Resterna från beskärning och ogräs krossas och införlivas i jorden. Vi tillhandahåller också betydande mängder kompost som vi gör på odlingen varje år. På så sätt är vi i en kontinuerlig process för att öka jordens organiska material och därmed förbättra dess struktur, bördighet och hälsa. Vi odlar olika arter och sorter av växter utan vare sig bekämpningsmedel eller herbicider så platsens biologiska mångfald ökar lite i taget: vi hittar fler maskar och mångfotingar i jorden, olika arter av leddjur bosätter sig i träden och fler fåglar observeras, särskilt en familj av härfåglar (Upupa epops) som lever bland druvorna och kiwifrukterna. Målet är balans mellan alla organismer på vår odling. Vi börjar redan att se förbättringar. Skadegörare stöter på naturliga fiender, insekter och nyttiga bakterier. Det är den logiska konsekvensen av att satsa på livet i våra marker och inte längre använda döden som ett övergripande arbetsredskap. Dessutom arbetar vi med ett insektarium för att föda upp olika arter av nyttiga insekter. Vi har börjat avla _Cryptolaemus montrouzieri_, en viktig bekämpare av sköldlöss, en grupp mycket farliga skadegörare för citrusfrukter. Processen med övergång till ekologiskt och biodynamiskt är inte enkel. Träden hade vant sig vid en serie kemikalier som skapade en "fiktiv" ordning. Sedan vi avlägsnade dessa kemikalier, vänjer sig växterna till sin nya naturliga balans – det är anledningen till att omvandlingsprocessen tar flera år. De första åren är värst, men vi vet att det på sikt kommer att vara värt det. Vi har absolut förtroende och beslutsamhet för vad vi gör. Vi planerar att bygga en solcentral, liksom en höghöjdsbehållare för vatten för att samla vatten med överskottsenergin och använda det under perioder utan sol. Vi kommer att kunna leverera all elektrisk energi som förbrukas, både för pumputrustning för bevattning och i resten av anläggningarna. Vi har ett stort projekt att ta itu med, så vi behöver ett bra team. Äventyret började med en personalstyrka på tolv personer, men i och med vårens ankomst och explosionen av de yngre växterna, som behöver mer uppmärksamhet, har vi anställt ytterligare ett tjugotal personer. De äldre medarbetarna har arbetat på gården i 30 år – de kommer att gå i pension i vårt företag. Vi är för närvarande fler än trettio personer som arbetar med projektet. Alla arbetstagare har sitt arbetsavtal, full social trygghet och får löner långt över de lagligt fastställda minimilönerna. Vi hoppas att vårt team fortsätter att växa så att vi kan fortsätta att ge arbete till familjerna i området. Skördens huvudkriterium är att frukten har rätt mognadsgrad och inte skadas på något sätt som gör den olämplig för konsumtion. Lyckligtvis kan vi på CrowdFarming undvika rent estetiska kriterier. Om vår frukt är god och mogen skördar vi den, även om den är lite för stor eller för liten, och även om skalet har några skönhetsfläckar från vind eller insekter, så länge den ätliga delen inuti inte har påverkats. Ibland räcker fruktens yttre färg och beröring för att avgöra fruktens mognadsgrad – det är därför vi genomför syrlighets- och söthetsanalyser för att plocka den vid rätt tidpunkt.
Teknisk information
Adress
Casa Carlos, Valencia, ES
Altitud
300m
Team
10 men and 2 women
Storlek
170 hectares
Odlingsteknik
Organic and biodynamic agriculture (in conversion)
Bevattning
Drip irrigation
Frågor och svar
Vilken inverkan har mitt köp?
Hur färdas min beställning?
Vilken inköpsgaranti har jag?
Vilka fördelar får jag av att köpa direkt från odlaren?
versión: 0.87.0_20230124_131128