klementiner
CABET

klementiner

Omställning till ekologiskt
Utanför adoptionsperiod
Se andra projekt
Information
Historia
Projektet

Adoptera ett klementinträd från odlingen "CABET" i Bétera (Spanien) och få hem din skörd i form av klementiner. Odlaren Toni tar hand om din adoption och fotograferar den. Du kommer också att kunna ladda ner adoptionscertifikatet och, om du vill, planera ditt besök på odlingen. Du ingår ingen långsiktig förbindelse: Även om din adoption förnyas automatiskt kommer du alltid att informeras i förväg och kan när som helst besluta att avbryta din adoption såvida förberedelserna inte har påbörjats.

seal icon
Utan plast
seal icon
Ytterligare analyser
seal icon
Skördanalys
seal icon
Övergång till ekologiskt jordbruk
seal icon
Utan bekämpningsmedel
seal icon
Erfaren odlare
Vad adopterar du?

Du adopterar ett klementinträd som odlats enligt Europeiska unionens regler för ekologiskt jordbruk. Vi är under övergång och hoppas bli certifierade 2024. Under adoptionsprocessen kan du välja ett namn som vi graverar på ett emblem och hänger på ditt klementinträd. Clemenules-sorten var en spontan mutation av Clementina Fina-trädet som uppkom år 1953 i Nules, en by som ligger cirka 50 km från Bétera. Den började massodlas på 90-talet och är idag den dominerande klementinen i Spanien, särskilt i provinserna Castellón och Valencia, varifrån den här sorten härstammar. Eftersom det är en lokal sort som är väl anpassad till vår geografiska område blev den mycke populär för både odlare och konsumenter, vilket resulterade i att mycket mark uppodlades och orsakade ett överflöd i utbudet. På grund av det kunde många odlare inte upprätthålla sin odling, trots att den av många betraktades som den bästa klementinen som fanns. Bekymrade över risken att förlora många av de här odlingarna på grund av utebliven vinst bestämde sig jordbrukskooperativet i Bétera för att rädda de här markerna, och ta hand om dem för att undvika att de till slut förstördes. En av de anmärkningsvärda egenskaperna hos den här sorten är den långa perioden under vilken frukten bibehåller sin kvalitet, vilket gör det möjligt att skörda denna citrusfrukt fram till slutet av december och samtidigt bibehålla optimala organoleptiska förhållanden. Våra jordlotter är certifierade av Global Gap, ett organ som garanterar god jordbrukspraxis, spårbarhet och respekt för miljön, samtidigt som det omfattar GRASP-certifiering som understöd för vårt sociala engagemang. Dessutom är jordlotterna registrerade och väntar på att erhålla ekologisk certifiering. Den produktiva livslängden för ett klementinträd är cirka 25 år. Så länge du vill behålla den, och vi kan fortsätta att ta hand om den, kan du förnya din adoption år efter år. Om ditt klementinträd dör ersätter vi den utan extra kostnad och försäkrar att din skörd levereras från andra träd. Ett klementinträd från vår odling producerar i genomsnitt 40 kg varje säsong. Du behöver inte åta dig att konsumera hela skörden. Varje säsong kan du bestämma vilken mängd som ska reserveras och betala underhållet i enlighet med det belopp du reserverar. På så sätt betalar du bara för det du konsumerar och vi kan planera och sälja återstående från ditt träd skörd till andra.

Vad får du?

Under säsongen kommer du kunna ta emot den mängd skörd som du reserverar nu: minst 2 och max 4 lådor. När du har betalat för din adoption kan du planera dina försändelser från ditt användarkonto. Leveransformat: __Låda med 10 kilo klementiner __ * Clemenules (mitten av november till slutet av december): medelstor med ett tunt och mjukt skal, lätt att skala och med mycket juice, vanligtvis fri från kärnor. Dess syrlighet är högre i början av säsongen och minskar allteftersom mognaden och skördeperioden fortskrider * Jordbruk under övergång till ekologiskt jordbruk sedan 2020 * Skördas på begäran, levereras utan vax eller konserverande behandlingar i en kartong utan plast * Ett kilo innehåller mellan 8 och 12 frukter * Om du förvarar dem på en sval och luftig plats kan de hålla i gott skick i 15 dagar (om du vill att de ska hålla längre kan du förvara dem i kylskåpet) Genom att analysera fruktens mognadsindex vet vi att klementinen har nått sin optimala mognadsgrad. Det görs genom att mäta dess socker- och syrlighetsnivå (brix-index). Vi kan inte förlita oss på dess yttre färg eftersom det inte finns något direkt samband mellan skalets färg och fruktens mognad.

När får du det?

Vi skickar dina klementiner från mitten av november till slutet av december.

Varför ska du adoptera?
Vet av vem, hur och var din mat produceras. Köp din mat på ett medvetet, direkt och konsekvent sätt.
Att köpa utan mellanhänder tillåter producenten att få bättre priser, som i sin tur bidrar till att skapa bättre jobb och sociala standarder på landsbygden.
När du adopterar något låter du producenten säkerställa försäljningen till ett fast pris och producera på begäran. På så vis undviker man också att slösa mat som odlas utan att säljas.
Det stödjer producenter som strävar efter miljövänliga förpackningar och odlingsmetoder.
versión: 0.88.0_20230202_134615