drakfrukter
Alhambra Tropical

drakfrukter

Omställning till ekologiskt
Farmarn skickar (ännu) inte till:  Förenta staterna
Se andra projekt
Information
Historia
Projektet

Adoptera en drakfruktsväxt från odlingen "Alhambra Tropical" i Motril (Spanien) och få hem din skörd i form av drakfrukter. Mara tar hand om din adoption och fotograferar den. Du kommer också att kunna ladda ner adoptionscertifikatet och, om du vill, planera ditt besök på odlingen. Du ingår ingen långsiktig förbindelse: när du får din skörd och om du tyckte om upplevelsen kan du välja att förnya och förlänga adoptionen.

seal icon
Övergång till ekologiskt jordbruk
seal icon
Skördanalys
seal icon
Utan plast
seal icon
Erfaren odlare
seal icon
Familjeodling
Vad adopterar du?

Du adopterar en drakfruktsväxt från vår odling i Motril (Spanien) som vi odlar enligt Europeiska unionens förordningar om ekologiskt jordbruk. Vi är redan under övergång till ekologiskt jordbruk och räknar med att bli officiellt cerifierade 2024. Under adoptionsprocessen kan du välja ett namn som vi kommer att använda för att identifiera din drakfruktsväxt. Pitahayan, också känd som drakfrukt, är en växt från Amerika, anpassad till tropiska och subtropiska klimat, som har introducerats i södra Europa som ett alternativ i områden med få vattenresurser. De är kaktusar som klättrar i träd på jakt efter fukt, eller kryper längs marken. De kan nå stora höjder och på vår breddgrad odlas de vanligtvis i växthus för att simulera klimatförhållandena från deras livsmiljöer. I vårt fall är solen den enda källan vi använder för att höja temperaturen i växthusen på vintern. Vi planterar vår drakfrukt på Motril-slätten, känd som Granadas tropiska kust. De sorter vi arbetar med är de som kommersiellt sett bäst anpassar sig till vårt klimat: *Hylocereus ocamponis* och *Hylocereus undatus*; båda har rött skal, men kännetecknas av sitt röda respektive vita kött. Vi odlar dem på spaljé: en metallisk struktur som växten klättrar på. Dess blommor är hermafroditiska, men de kräver korspollinering (växterna behöver pollen från närliggande växter). De öppnar sig på natten och söker efter månskenet. Under samma säsong kan det förekomma flera blomningscykler. Vi odlar dem på vår Alhambra Tropical-gård, som är under övergång till ekologisk odling sedan 2021. På sommaren skuggar vi växthusen för att simulera de förhållanden med skugga och fuktighet som växterna växer under. Din adoption är 2 år och dess produktiva livslängd är cirka 10 år. Så länge du vill behålla den, och vi kan fortsätta att ta hand om den, kan du förnya din adoption år efter år. Om din adoption dör ersätter vi den utan extra kostnad och försäkrar att din skörd levereras från andra. Din drakfruktsväxt producerar i genomsnitt 12kg med drakfrukter varje säsong. Du behöver inte åta dig att konsumera hela skörden. Varje säsong kan du bestämma vilken mängd som ska reserveras och betala underhållet i enlighet med det belopp du reserverar. På så sätt betalar du bara för det du konsumerar och vi kan planera och sälja återstående skörd till andra.

Vad får du?

Under skördesäsongen kan du gradvis få den skördekvantitet som du reserverar vid adoptionstillfället. Du kommer att kunna få minimum 2 lådor, som kan ökas upp till 4 lådor efter dina behov. Leveransformat: __Låda med 3 kg drakfrukt __ * Oval form, medelstor (cirka 350 g per styck), köttigt skal med triangulära skärmblad och ett vaxartat utseende, röd på utsidan och vit eller röd på insidan, med små svarta frön och mjukt och sött fruktkött * Odling under övergång till ekologiskt jordbruk sedan 2021 * För att skydda grödan och säkerställa dess tillväxt har denna produkt odlats med hjälp av konstgjorda strukturer (växthus) * Plockas en dag före leverans när de nått sin optimala mognadspunkt och skickas i en kartonglåda utan plastLådan innehåller några extra frukter, om några skulle levereras skadade * Våra träd är ingen skruvfabrik: varje frukt är olika i både utseende och storlek * Ett kilo innehåller mellan 2 och 4 frukter * Förvara dem i rumstemperatur tills de är mogna, när de är fullmogna förvaras de bäst i kylen för längre hållbarhet

När får du det?

Vi skördar vår drakfrukt från juli till november. Välj dina månader så skickar vi dem till dig direkt från vår gård. VIKTIGT: Pitahaya produceras enligt månens puls. Därför kan vi inte garantera leveransdatumet eftersom vi inte alltid kommer ha frukt tillgänglig: vissa veckor kommer vi att ha mycket frukt, andra mindre. Därför kan det vara flera dagar mellan leveranserna.

Varför ska du adoptera?
Vet av vem, hur och var din mat produceras. Köp din mat på ett medvetet, direkt och konsekvent sätt.
Att köpa utan mellanhänder tillåter producenten att få bättre priser, som i sin tur bidrar till att skapa bättre jobb och sociala standarder på landsbygden.
När du adopterar något låter du producenten säkerställa försäljningen till ett fast pris och producera på begäran. På så vis undviker man också att slösa mat som odlas utan att säljas.
Det stödjer producenter som strävar efter miljövänliga förpackningar och odlingsmetoder.
versión: 0.91.0_20230209_112224